TH I EN

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

image
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 11.0๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่หารือกับผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ในกรณีขออนุญาตใช้ที่ดินวัดเพื่อขุดสระกักเก็บน้ำ และได้ถวายคำแนะนำแด่รักษาการเจ้าอาวาสวัดนิคมราษฎร์พัฒนาเพื่อดำเนินการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินวัดให้เป็นไปตามระเบียบกำหนดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดนิคมราษฎร์พัฒนา ตำบลเขาเขน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
image
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางฐานิยา จันทร์ศรีนวล นักวิชาการศาสนา
ชำนาญการ เข้ามอบถวายคัมภีร์บทพระธรรทเทศนา เรื่อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นบทเจริญ พระพุทธมนต์ “มหาราชปริตร” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามมติเถรสมาคม โดยมอบถวายแด่เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุแหลมสัก วัดชมพูรัตนบรรพต วัดป่ารัตนมงคล สังกัดธรรมยุตนิกาย
ในเขตพื้นที่คณะสงฆ์อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
image
นายประสงค์​  ทองประ​ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร​ พร้อมด้วย​ข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดและจัดประชุมพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด​ ณ​ ที่พักสงฆ์​ป่าสามัคคี​  ต.นาแก้ว​ อ.โพนนาแก้ว​  ที่พักสงฆ์ประไพพานพนา​  ต.นาตงวัฒนา​  อ.โพนนาแก้ว​ ณ​ ที่พักสงฆ์ป่าสุขกาโม  ต.นาเพียง  อ.กุสุมาลย์ 
image
นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำ่นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่วัดใหม่บ้านตาล ถวายสักการะหลวงปู่คำบ่อ ฐิตะปัญโญ และเก็บข้อมูลพื้นฐานพระมหาเถราจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
image
นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวิเชียร เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินการของวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จำนวน 7 วัด เพื่อเบิกเงินให้กับวัดที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
image
พระมหาเถระ อายุ 102 ปี พระครูโสภณธรรมประทีป วัดศรีชมชื่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
image
นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดเก่าตกสำรวจ วัดป่าดอนตาล ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
image
นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อการแก้ไขข้อมูลและที่ตั้งวัด กรณีวัดท่าลาด(หอมศรัทธาธรรม) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีที่ตั้งตามทะเบียนวัดของ พศ ไม่ตรงกับที่ตั้งจริง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2564

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,538,978