TH I EN
ประชุมพิจารณาวัดพัฒนาตัวอย่างฯ ครั้งที่๒/๒๕๖๔

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การนี้ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,539,040