TH I EN
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย พระราชปริยัติดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสังฆทาน และพิธีเวียนเทียน ณ บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล และบริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

โอวาทธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๕


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,955,934